Plan för räddningsinsats

Kommunen är enligt lag skyldig att upprätta planer för företag som hanterar farliga ämnen. Planerna ska revideras vid behov och övas minst var tredje år.

Coor Service Management Industriservice AB

Kontaktperson

Driftmediaansvarig eller Gasolföreståndare
Tfn 0122-800 00 (växel)

Farligt ämne

Gasol

Egenskaper

Gasol är explosivt och brandfarligt.

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Coor Service Managements gasolanläggning (pdf-fil 44 Kb, öppnas i nytt fönster)

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image