Sevesoanläggningar

I Finspångs kommun finns det tre så kallade Seveso-klassade företag, Jernbro Industrial Services AB, Nammo Vingåkersverken och Siemens. Företagen bedriver verksamheter som lyder under Seveso-lagen, och bedöms som farliga om en olycka skulle ske.

Jernbro Industrial Services AB omfattas av den högre kravnivån och ska ge information till närliggande företag och boende som finns inom företagets riskområde.

Företaget hanterar gasol som vid en olycka kan vara farlig för dig och miljön. Största risken vid ett utsläpp är brand och explosion.

Vi är väl förberedda om något skulle hända

Finspångs räddningstjänst har hög beredskap och är väl förberedda om det skulle inträffa en kemikalieolycka hos något av företagen. Alla tre har beredskapsplaner för olyckshändelser och samarbetar med räddningstjänsten för att underlätta räddningsarbete och brandbekämpning

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image