Föreståndare för brandfarliga varor

Enligt lagen om Brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) skall den som hanterar brandfarliga och explosiva varor i sådan mängd att tillstånd krävs, skall även utse en eller flera föreståndare för varorna.

Till brandfarliga och explosiva varor räknas tex. bensin, diesel, gasol, acetylen osv.

Brandskyddsföreningen i Östergötland arrangerar återkommande kurser där du får kunskap för att kunna ta ditt ansvar som föreståndare och få kännedom om de risker som hanteringen kan innebära.

Pris: se  Brandskyddsföreningens hemsida

Längd: se Brandskyddsföreningens hemsida

För mer information och anmälan

Du anmäler dig via Brandskyddsföreningens hemsida
Det går även bra att kontakta våran utbildningsansvarig på telefon 0122-850 79

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image