Intern Brandskyddskontrollant

Kursen vänder sig till dig som praktiskt ska kunna kontrollera brandskydd och brandrisker på din arbetsplats. Den passar även för dig som är ansvarig för brandskyddet i mindre företag och organsiationer. Brandskyddet ska bedrivas systematisk för att få en helhetssyn. Räddningsverket belyser detta i Allmänt råd om systematiskt brandskyddsarbete SRVFS 2004:3

Utbildningen syftar till att ge dig som deltagare kunskap så att du själv kan påbörja arbetet med att identifiera och dokumentera det egna brandskyddet och på så sätt bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Varje deltagare får kurspärm med material som gör att arbetet underlättas. 

Kurslängd: 08.00 - cirka 15.00

Pris: 2 000:- inklusive kurspärm, lunch och kaffe

För information och anmälan

Kontaka utbildningsansvarig på telefonnummer 0122-850 79

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image