Heta arbeten

Alla arbeten som utförs med verktyg som ger gnistor eller värme kallas ”Heta arbeten”. För att genomföra dessa arbeten i brandfarlig miljö ska det alltid finnas minst två personer inblandade. Tillståndsansvarig (beställaren) och den som ska utföra arbetet. Alla inblandade ska enligt försäkringsreglerna angående ”Heta arbeten” ha genomgått utbildning för detta och ha ett särskilt certifikat (detta gäller i 5 år). Utbildningen är gemensam för alla yrkesgrupper och behandlar:

  • Definition - Heta arbeten
  • Organisation
  • Genomförande och tillstånd
  • Praktik

Pris: 2700:-/deltagare  kaffe och lunch ingår.

Längd: En dag (08.00—ca 14.30)

För mer information och anmälan

Du anmäler dig via Brandskyddsföreningens hemsida

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image