Gator och vägar

Väg på vintern som kantas av björkar, Fotograf: Nils-Göran SwartzFinspångs kommun strävar efter att ha säkra och framkomliga gator och vägar. Det innebär att vi ska ha bra gatubelysning, att snöröjning och sandupptagning fungerar och att skador och hål i vägbeläggningen åtgärdas fortlöpande.

Vägunderhåll

Finspångs Tekniska ansvarar på uppdrag av kommunen för:

  • skötsel och underhåll av det kommunala vägnätet samt vissa vägar i Lotorp och Falla.
  • Snöröjning och vinterväghållning
  • Beläggningsarbeten och vägunderhåll

Riksväg 51 och länsväg 215

Trafikverket ansvarar för genomfartslederna (51 och 215) som korsar vår kommun. De ansvarar för asfaltering, belysning, lagning av potthål med mera.

Du får mer information rörande Trafikverkets ansvarsområde på deras webbplats. 

Vägföreningar

Övriga vägar i de mindre orterna sköts av vägföreningar i respektive ort.

Öka säkerheten i trafiken

Du som fastighetsägare kan skapa en tryggare trafikmiljö genom att:

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image