Trafikssituation - förberedande studier

BilförareTrafikverket har en arbetsmetod där de gör förberedande studier för att förstå trafiksituationen i sin helhet med de brister, problem eller behov som finns. De kallar studierna för åtgärdsvalsstudier

Studierna gör de tillsammans med andra aktörer, som till exempel landsting, regioner och kommuner. De tittar på tänkbara lösningar och föreslår eventuellt åtgärder.

Arbetet följer en fyrstegsprincip som innebär att de analyserar alla åtgärder i fyra steg och undersöker hur de kan använda transportsystemet bättre innan de föreslår att bygga om och bygga nytt.

En åtgärdsvalsstudie behöver alltså inte alltid leda till någon åtgärd.

Åtgärdsvalsstudier i Finspångs kommun

För tillfället pågår två studier i Finspångs kommun. Enligt plan ska studierna vara klara vid årsskiftet 2016-2017.

  • Väg 51 Finspång-Svennevad
  • Väg 51 genomfart Finspång

På Trafikverkets webbplats hittar du mer information om de två studierna. Följ länk under rubriken Mer information till höger på sidan.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image