Förmultningstoalett

Förmultningstoalett eller annan torrklosett används främst i det enklare boendet eller fritidshuset. Vill du installera förmultningstoalett eller liknande ska du anmäla det till kommunens miljöenhet. Kontaktinformation hittar du i kolumnen till höger. Du kan även ansöka om att själv få ta hand om latrinet.

Abonnera på latrinhämtning

Du kan abonnera på latrinhämtning hos Finspångs Tekniska Verk. Hämtning av latrin sker från maj till september månad. Du kan välja mellan 4 till 8 hämtningar.

Har du redan ett abonnemang och vill ändra antalet hämtningar måste du göra det senast sista februari 2018.

Du kan läsa mer om latrinhämtning på Finspångs Tekniskas webbplats.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image