Slamtömning

Grön tankbil på snöig vägSlam från ett enskilt avlopp ses enligt Finspångs kommuns renhållningsordning som hushållsavfall. Det betyder att vi genom vår entreprenör Ragn-Sells utför slamtömning hos dig.

Tömningsintervall

Alla avloppsanläggningar ska tömmas med ett visst intervall. Intervallet mellan tömningarna beror på vilken typ av avloppsanläggning du har. Har du trekammarbrunn ska din slamavskiljare tömmas minst en gång per år. En BDT-brunn kan det räcka med att tömma vartannat år och har du en sluten tank får du själv ringa och beställa  lamtömning hos oss.

I tömningsavgiften ingår transport och avfallsbehandling vid Axsäters avloppsreningsverk. Avgiften bestäms av avloppsanläggningens volym och inte av den mängd slam som hämtas.

Här hittar du avfallshanteringstaxan för 2014 (pdf-fil, 153 Kb,öppnas i nytt fönster).

Innan slambilen kommer:

  • Vägen. Håll vägen fram till brunnen/tanken väl framkomlig för ett hämtningsfordon. Vägen bör ha en fri höjd till grenar, buskar och ledningar mm på minst 4 meter. Vägen bör vara minst 3,5 meter bred samt ha en bärighet som tillåter 28 tons totalvikt. Tänk på att vägar och gångvägar ska vara plogade och halkfria.
  • Tillgänglighet. Nycklar till låsta brunnar, grindar och vägbommar etc. ska finnas tillgängliga för entreprenören.
  • Platsen. Markera platsen där brunnen/tanken är belägen så att den är lätt att hitta. Tänk på att brunnen/tanken inte bör vara täckt med växtlighet.
  • Brunnen. Brunnslocket får inte vara tyngre än att det är hanterbart för en person.
  • Avståndet. Är avståndet mellan slambilens uppställningsplats och brunnen/tanken mer än 25 meter utgår en kostnad för extra slang.

Har du frågor rörande slamtömning är du välkommen att höra av dig till vår kundtjänst. Kontaktinformation hittar du i kolumnen till höger.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image