Kommunalt avlopp

I Finspång har vi sex avloppsreningsverk som renar avloppsvattnet som kommer från våra kunder runt om i kommunen.

Våra avloppsreningsverk tar bara emot normalt hushållsspillvatten det vill säga sådant vatten som kommer från bad, disk, tvätt och från toaletten. Avloppsvattnet renas sedan i tre steg. Först mekaniskt, sedan biologiskt och slutligen kemiskt innan det släpps ut i naturen igen.

Läs mer om reningsprocessen på Finspångs Tekniska Verks webbplats under rubrikerna Vatten och avlopp/Reningsprocessen.

Din hjälp behövs

Det finns saker som aldrig ska hamna i avloppet eftersom de kan förstöra ledningsnätet, pumpar och annan teknisk utrustning. Tänk därför på att använda miljövänliga produkter och endast spola ned kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.

Färg, olja, läkemedel, kattsand, hår och snus md mera hör inte hemma i avloppet utan ska källsorteras.

Vill du ha mer information angående avlopp och avloppsrening så hör av dig till Finspångs Tekniska Verks kundtjänst.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image