Kommunalt vatten

Vattenverken betraktas som livsmedelslokaler vilket innebär att bygg- och miljönämnden måste godkänna anläggningarna.

Vattnet kontrolleras både vid intaget till vattenverket, under beredningen och ute på ledningsnätet. Vi vill att vårt dricksvatten ska vara gott och rent, inte lukta eller se grumligt ut, att det ska vara hälsosamt och lättillgängligt.

Detta finns också uttryckt i livsmedelsverkets dricksvattenkungörelse. Där finns riktvärden för olika bakterier, ämnen och tillsatser såväl som för smak, lukt och utseende.

Om du har egen brunn så kallat eget vatten, är du själv ansvarig och får kontrollera din vattenkvalitet. Vill du ha råd och information är du välkommen att kontakta miljöenheten.

Varmt och kallt kranvatten

Använd aldrig varmt kranvatten till dryck eller matlagning eftersom vattnet passerat både uppvärmning och ledningar vilket försämrar både kvalitet och smak. Speciellt känsliga för detta är små barnmagar så ta för vana att alltid använda kallt vatten.

Låt gärna kallvattenkranen få stå öppen en stund på morgonen för att skölja ur det vatten som stått stilla i ledningarna under natten. Vattnet blir både godare och kallare.

Våra vattenverk

Finspångs största vattenverk tar sitt vatten från sjön Bleken, som i sin tur förses med vatten från Näfssjön via en ledning norr om Lotorp.

Vattenverket vid Bleken distribuerar vatten till Finspångs centralort samt till Butbro, Lotorp, Risinge, Sonstorp, Hällestad, Borggård och Ljusfallshammar.

Rejmyre, Grytgöl, Igelfors, Hävla och Byle har egna vattenverk som förser respektive ort med dricksvatten. Rejmyre vattenverk tar sitt vatten från sjön Hunn medan Grytgöl, Igelfors, Hävla och Byle tar sitt vatten från borrade brunnar.

På Finspångs Tekniska Verks webbplats kan du läsa mer om våra vattenreningsverk.

Har du frågor eller vill veta mer om dricksvatten så hör av dig till Finspångs Tekniska Verks kundstjänst.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image