Finspångsåarnas vattenråd

På initiativ av LRF i Finspång har ett vattenråd bildats för Finspångsåns och Ysundaåns avrinningsområden. Du finner en karta över avrinningsområdet längre ned på denna sida.

Syfte

Syftet med vattenrådet är att vara ett lokalt samverkansorgan för dialog med Länsstyrelsen och Södra Östersjöns Vattenmyndighet och för samverkan mellan lokala intressenter kring frågor som är knutna till vattenförvaltningen.

Deltagare

I vattenrådet finns t ex representanter från jord- och skogsbruk, naturvård, kraftföretag, vatten- och avloppshantering samt kommuner inom avrinningsområdena. Flera aktörer med intresse för vattenfrågor hälsas varmt välkomna.

Vår ambition

  • att sprida information till dem som berörs av vattenfrågor inom avrinningsområdena
  • att sammanställa och bidra med lokal kunskap
  • att föra dialog med länsstyrelse, vattenmyndighet, angränsande vattenråd och kommuner samt andra berörda aktörer
  • att vara remissinstans för statusklassningar, kompletterande undersökningar, åtgärdsprogram och annat som tas fram av länsstyrelse och vattenmyndighet

Mötesformer

Deltagarna i vattenrådet bjuds in till möten ca 3-4 gånger per år. Vi har också ambitionen att bjuda in till öppna möten.

Information om våra vattenförekomsterÄlgsjön (Fotograf: Åsa Rundgren)

VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas där du hittar klassningar och kartor över alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Du hittar länken till VISS till höger på denna sida.

Dokument

Karta över Finspångsåarnas avrinningsområde med ekologisk status 2016 (pdf-fil, 26 Mb, öppnas i nytt fönster)

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image