Avstängningar i centrum som kan påverka dig

18 maj 2017 kl. 15:25

I och med att bygget startar för Finspångs vårdcentrum i centrala Finspång kommer vissa parkeringsplatser, gång- och cykelvägar och grönytor att stängas av.

Parkeringsplats tas bort

Från och med fredag 19 maj 2017 kan du inte längre använda parkeringsplatsen på södra sidan av Bergslagsvägen mellan Centrumkyrkan och gamla polishuset. Marken där parkeringen ligger är en del av det område där Vårdcentrum kommer byggas  på.

Avstängda parkeringsplatser och byggområde

 

Byggområdet hägnas in

Den 22 maj 2017 börjar stora delar av byggområdet att avgränsas med stängsel. Det innebär att allmänheten inte har tillträde till området under byggtiden fram till slutet av år 2020.

Gång- och cykelväg stängs av

Under byggprojektet kommer cirka 10 000 tunga transporter att ske till och från byggområdet. Av säkerhetsskäl stängs därför gång- och cykelvägen utefter Norrköpingsvägen från rondellen vid Bergslagshallen (Bergslagsvägen/Norrköpingsvägen) till anslutningen till Nyhemsområdet. Den kommer vara stängd under hela byggtiden. Du som ska gå eller cykla till eller från Nyhemsområdet hänvisas till gång- och cykelbanans sträckning under Norrköpingsvägen.

Avstängda gång- och cykelvägare i byggområdet
Kartan visar gång- och cykelvägar i området. De gröna planeras vara öppna och de rödmarkerade stängs under byggtiden.

Rivning sker under sommaren

Den 29 maj börjar preliminärt rivningen av byggnader i området. Den första tiden sker rivning invändigt i byggnaderna. Därefter rivs själva husen vilket kan medföra visst buller, damm och transporter ut från området på Norrköpingsvägen. Rivningsarbetena beräknas pågå till mitten av augusti 2017.

Grusparkeringen vid Lillsjöbäcken byggs ut

Under sommaren 2017 kommer grusparkeringen vid Lillsjöbäcken (norr om Norrköpingsvägen) att byggas ut för att ge plats åt den personal som kommer arbeta med bygget.

Ett stort bygge som påverkar

Eftersom det är ett stort byggprojekt i centrala Finspång påverkas många invånare och besökare på olika sätt i sin vardag. Vi hoppas på förståelse för de byggarbeten och avstängningar som kommer att vara under flera år.

Tillsammans med byggherren Region Östergötland och byggentreprenören NCC, jobbar Finspångs kommun för att störningarna ska bli så få som möjligt och att du som berörs ska få så god information som möjligt, före och under byggtiden.

Fakta om Finspångs vårdcentrum

Skiss på nya VårdcentrumFinspångs vårdcentrum som byggs av Region Östergötland är en investeringen på omkring 580 miljoner kronor. Den stora byggnaden utefter Bergslagsvägen uppförs i fem plan och blir på totalt 17 000 kvadratmeter.

Byggnaden ska bland annat innehålla:

  • vårdcentral med laboratorium,
  • barn- och ungdomsmottagning,
  • barnmorskemottagning,
  • rehabiliteringsverksamhet med en ny avdelning för slutenvårdsrehab,
  • Finspångs kommuns utredningsenhet och korttidsplatser,
  • närvårdsklinik med närvårdsavdelning och LAH-verksamhet.

 

 

Byggtiden beräknas från maj 2017 till och med 2020. Totalentreprenör är NCC.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image