Del av Bergslagsvägen stängs av för genomfartstrafik

14 augusti 2017 kl. 13:57

På grund av bygget av Finspångs vårdcentrum stängs delar av Bergslagsvägen och De Besche väg av för fordonstrafik.

Bergslagsvägen stängs av.

Avstängningen sker från och med 14 augusti och beror på att ge utrymme för transporter till och från byggarbetsplatsen och för en god säkerhet under byggtiden.

Kartbild

Avstängningen som är rödmarkerad i kartan ovan gäller från nedre delen av Centrumhuset och fram till övre infarten till Lidl-parkeringen. Denna infart kommer att vara öppen för in- och utfart till parkeringen vid Lidl-affären – alltså med infart västerifrån förbi Kulturhuset.

Korsningen Bergslagsvägen och De Bescheväg stängs också för fordonstrafik.

Öppet för gång- och cykeltrafik 

Under veckan kommer avspärrningar och stängsel att flyttas ut i gatan. Det gör att gående och cyklister i fortsättningen behöver samsas på den trottoar som går längs med Lidl-parkeringen (på högra sidan sett nerifrån centrum)! Vi uppmanar alla trafikanter att respekterar detta så att passage till fots och med cykel förbi arbetsplatsen kan ske på ett säkert sätt!

Genomfartstrafik hänvias till Norrköpingsvägen

Du som tidigare använt Bergslagsvägen genom centrum för genomfart med bil uppmanas att välja att runda centrum via Norrköpingsvägen. I kartan nedan ser du rekommenderad rutt för att passera centrum markerat i ljusrött. Infartsvägar till olika pakeringsplatser är markerade i blått.

Trafikkarta

Ett stort bygge som påverkar

Eftersom det är ett stort byggprojekt i centrala Finspång påverkas många invånare och besökare på olika sätt i sin vardag. Vi hoppas på förståelse för de byggarbeten och avstängningar som kommer att vara under flera år.

Tillsammans med byggherren Region Östergötland och byggentreprenören NCC, jobbar Finspångs kommun för att störningarna ska bli så få som möjligt och att du som berörs ska få så god information som möjligt, före och under byggtiden.

Fakta om Finspångs vårdcentrum

Skiss på nya VårdcentrumFinspångs vårdcentrum som byggs av Region Östergötland är en investeringen på omkring 580 miljoner kronor. Den stora byggnaden utefter Bergslagsvägen uppförs i fem plan och blir på totalt 17 000 kvadratmeter.

Byggnaden ska bland annat innehålla:

  • vårdcentral med laboratorium,
  • barn- och ungdomsmottagning,
  • barnmorskemottagning,
  • rehabiliteringsverksamhet med en ny avdelning för slutenvårdsrehab,
  • Finspångs kommuns utredningsenhet och korttidsplatser,
  • närvårdsklinik med närvårdsavdelning och LAH-verksamhet.

 

 

Byggtiden beräknas från maj 2017 till och med 2020. Totalentreprenör är NCC.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image