I maj startar bygget av Finspångs vårdcentrum

27 april 2017 kl. 08:30

Nu drar det synliga arbetet av nya vårdcentrum igång. I första fasen ska byggarbetsplatsen inhägnas och rivningsarbetet starta. Minutiös planering och ett kontinuerligt informationsflöde gentemot de som bor och verkar i området samt övriga kommuninvånare har en självklar plats på dagordningen.

Byggplatsen hägnas in 

Det praktiska arbetet startar den 22 maj då ett staket sätts upp runt byggarbetsplatsen. I samband med det kommer gång- och cykeltrafiken beröras i viss utsträckning.

Karta över gc-vägar som stängs av.
–Under fas 1 kommer gång- och cykeltrafiken mellan Nyhem och centrum ledas om, eftersom Unos väg kommer att bli tungt trafikerad under projektets gång. Vi sätter kommuninvånarnas säkerhet i främsta rummet, säger Mats Johansson, samhällsplanerare på Finspångs kommun.

Rivning under sommaren 2017

Under den sista veckan i maj påbörjas rivningsarbetet. Det gamla polishuset och brandstationen liksom den administrativa byggnaden och fastigheten på Brinells väg ska då jämnas med marken. Rivningsperioden pågår fram till augusti månad.

Karta över byggområde för Finspångs vårdcentrum.

–Parkeringsplatserna mellan Baptistkyrkan och det gamla polishuset försvinner. De som bor och vistas i närområdet får även räkna med en del buller, tung trafik till och från byggarbetsplatsen och eventuellt lite damm. De närmast berörda fastighetsägarna kommer att kallas till informationsmöten innan vi trycker på startknappen, förklarar Mikael Larsson, platschef på NCC.

Information kommer löpande

Finspångs vårdcentrum kommer att byggas på Bergslagsvägen och ska innehålla primärvård, närsjukvård och en länsgemensam rehabiliteringsverksamhet.

NCC är totalentreprenör och bygger nya vårdcentrum i samverkan med Region Östergötland.

Planeringsmöte för Finspångs vårdcentrum. Foto Niclas Sjöqvist, Fokus Finspång–Det är oerhört glädjande att vi äntligen kan komma igång med det praktiska arbetet. Planeringen görs i ett nära samarbete mellan kommunen, Region Östergötland och NCC. Ambitionen är att vara så transparenta som möjligt gentemot kommuninvånarna, så de vet precis vad de har att vänta sig och har möjlighet att göra eventuella anpassningar, berättar Christer Eriksson, projektchef på NCC.

–En utmaning är att skapa en väl fungerande logistik med det stora flödet av transporter till och från byggarbetsplatsen. Vi ägnar därför mycket tid åt planering för att hitta de bästa lösningarna utifrån de givna omständigheterna, säger Mikael Larsson.

Under byggtiden kommer vi hålla löpande informationsmöten, ta fram informationsblad, skriva artiklar i Fokus Finspång och ha uppdaterade nyheter och fördjupande information på www.finspang.se/centrumutveckling.

NICLAS SJÖQVIST, Fokus Finspång och
ROBERT DAVIDSSON, Finspångs kommun

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image