Kommunhuset blir lägenheter när nytt kommunhus byggs i Igelfors

01 april 2018 kl. 05:00

I och med stor efterfrågan på bostäder i centrala Finspång byggs kommunhuset om till bostäder och en ny modern byggnad för kommunens centrala administration uppförs i Igelfors som ligger mer i kommunens geografiska centrum.

Mål om 30 000 invånare kräver fler bostäder

Just nu pågår ett arbete i Finspångs kommun med att ta fram en ny översiktsplan. Planen ska beskriva hur kommunen som helhet ska utvecklas och hur mark och vatten ska användas på lång sikt. Målbilden är som tidigare kommunicerats att Finspång år 2035 ska ha vuxit till 30 000 invånare. Arbetet med översiktsplanen pågår just nu och det genomförs i samband med detta ett antal så kallade ”utvecklingsdialoger” där invånarna bjuds in till samtal om kommunens framtid och hur målet om en ökad befolkning ska kunna förverkligas.

Finspång är inte mittpunkten i Finspångs kommun

Något som redan nu uppmärksammats är att Finspångs centralort ligger i den södra delen av kommunen, vilket gör att det finns ett upplevt avstånd mellan centralorten och andra mindre orter inom kommunen. En annan angelägen fråga är behovet att snabbt kunna få till ett ökat antal bostäder, inte minst i Finspångs centralort.

Nytt kommunhus byggs i Igelfors

Karta med Igelfors i en röd ring.Arbetet med den långsiktiga utvecklingen av kommunen har en bra bit kvar till att en ny översiktsplan ska antas sommaren 2020. Ett beslut som redan nu har fattats är dock att uppföra ett nytt kommunhus för de kommunala förvaltningarna och politikerna. Det nya kommunhuset kommer att placeras i Igelfors som innebär att kommunens ledningsfunktioner då hamnar ”mitt i kommunen”.

Byggstarten planeras redan till sommaren vilket skapar möjlighet att bygga om det gamla Förvaltningshuset i Finspångs tätort till lägenheter. Den stora byggnaden bedöms kunna rymma ett 80-tal lägenheter av olika storlekar. Detta är ett välkommet tillskott i Finspångs centrum.

Vi blir en rundare kommun

Herman Vinterhjärta (MP)-Det är glädjande att vi på detta sätt kan ”slå två flugor i en smäll” säger samhällsbyggnadsrådet Herman Vinterhjärta (MP). Dels kommer vi att bli en ”rundare kommun” där orten för den kommunala ledningen verkligen blir geografiskt mer central, dels skapar vi förutsättningar för att allt fler ska få möjlighet att bosätta sig i kommunen.

-Om allt går enligt planerna kommer de båda projekten kunna vara färdiga till den 1 april 2020, avslutar Herman Vinterhjärta.

 

Denna nyhet gällde endast 1 april 2018.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image