Många tunga transporter väntas i centrala Finspång

25 augusti 2017 kl. 08:36

Nu startar arbeten med schaktning och sprängning så att grunden till Finspångs nya Vårdcentrum kan byggas. Under ett antal veckor blir det många tunga transporter och ljud i området från borrning, sprängning och transporter. 

Markarbeten för bygget av Finspångs vårdcentrum

För att kunna göra grundläggningen av den stora byggnaden i kvarteret Borgmästaren utefter Bergslagsvägen kommer jord att schaktas bort. Därefter ska cirka 11 000 kubikmeter berg sprängas och köras iväg. Transporterna beräknas starta onsdag 30 augusti och kan pågå upp till var tionde minut på vardagar kl. 6.30 till 18.00.

Transporter till och från byggområdet.

Lastbilar kommer att åka in i byggområdet från Norrköpingsvägen och ut via Bergslagsvägen (mittemot Lidls parkering).

Borrning och sprängning

Byggbolaget NCC beräknar att man i mitten av september (vecka 37) börjar att borra i berget inför sprängningsarbeten. Dessa planeras starta i slutet av vecka 37 och pågå i tre till fyra veckor på vardagar kl. 8 till 18.

För att hålla koll på om byggnaderna i närområdet påverkas av sprängningarna kommer mätutrustning monteras på fasaderna.

 

Ett stort bygge som påverkar

Eftersom det är ett stort byggprojekt i centrala Finspång påverkas många invånare och besökare på olika sätt i sin vardag. Vi hoppas på förståelse för de byggarbeten och avstängningar som kommer att vara under flera år.

Tillsammans med byggherren Region Östergötland och byggentreprenören NCC, jobbar Finspångs kommun för att störningarna ska bli så få som möjligt och att du som berörs ska få så god information som möjligt, före och under byggtiden.

 


Fakta om Finspångs vårdcentrum

Skiss på nya VårdcentrumFinspångs vårdcentrum som byggs av Region Östergötland är en omfattande investering i Finspång. Den stora byggnaden utefter Bergslagsvägen uppförs i fem plan och blir på totalt 17 000 kvadratmeter.

Byggnaden ska bland annat innehålla:

  • vårdcentral med laboratorium,
  • barn- och ungdomsmottagning,
  • barnmorskemottagning,
  • rehabiliteringsverksamhet med en ny avdelning för slutenvårdsrehab,
  • Finspångs kommuns utredningsenhet och korttidsplatser,
  • närvårdsklinik med närvårdsavdelning och LAH-verksamhet.

 

 

Byggtiden beräknas från maj 2017 till och med 2020. Totalentreprenör är NCC.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image