Ny kollektivtrafiklösning på stationsområdet

08 september 2016 kl. 10:40

Nu startar bygget av en ny och bättre lösning för kollektivtrafiken i centrala Finspång. Från mitten av september till månadsskiftet november-december bygger Finspångs kommun en ny kollektivtrafiklösning på stationsområdet vid Finnvedsvägen. Den ersätter nuvarande lösning för bussar på Bergslagstorget. 

Ny kollektivtrafiklösning byggs på stationsområdet och trafiksäkerheten ökar på Finnvedsvägen.Den nya anläggningen på stationsområdet ska ge ett bättre och mer effektivt flöde för kollektivtrafiken. I området kommer det finnas cykelparkeringar, cykelpumpar och bra belysning.

Finnvedsvägen blir en upphöjd lågfartsgata med gång- och cykelvägar på båda sidor och trafiksäkerheten för bilister, korsande trafikanter och elever som färdas till och från gymnasieskolorna och biblioteket i Bildningen förbättras.

I anslutning till Finnvedsvägen blir det även en vändzoon för bussar och väderskyddade busshållplatser.

Begränsad framkomlighet under byggtiden

Under byggtiden från mitten av september till månadsskiftet november-december kommer genomfarten för fordon att vara begränsad eller helt avstängd på Finnvedsvägen. Det går dock att köra på Stationsvägen och Kalkugnsvägen. Du kommer att kunna gå och cykla på ena sidan av Finnvedsvägen.

Tung trafik till och från industriområdet hänvisas till riksväg 51 och Slottsvägen. 

Bygget finansieras gemensamt

Kostnaderna för den nya kollektivtrafikanläggningen delas lika mellan Finspångs kommun, Trafikverket och Östgötatrafiken.

Se utdrag från översiktsplanen (pdf-format, 400 KB, öppnas i nytt fönster.)

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image