Ny tunnelbana byggs mellan Norrköping och Finspång (Nyheten är endast aktuell 1 april 2017)

01 april 2017 kl. 05:00

Finspångs kommun miljardinvesterar i en tunnelbanelinje mellan centrala Finspång och Norrköping. Bygget sker parallellt med nya vårdcentrum.

I samband med att Region Östergötland nu startar bygget av Finspångs nya vårdcentrum väcktes idén om att utnyttja det gamla bergrummet som tidigare varit ledningscentral för luftförsvaret, och som finns insprängt i berget under marken där bygget ska uppföras som startstation för en tunnelbanelinje.  

-Detta är den största satsning som vi i Finspång har gjort och den kommer att innebära en fantastisk möjlighet till snabb och miljövänlig kommunikation mellan vår två orter – och även vidare ut i Sverige och världen, säger Anders Härnbro som är ordförande i Finspångs kommunstyrelse. 

Banan förläggs under flera sjöar

Tanken är att tunnelbanan ska borras genom berget under centrala Finspång och sedan vidare under sjöarna Skuten, Dovern och Glan för att sedan vika av in mot centrala Norrköping. I Norrköping kommer det att finnas två stationer – en belägen under Norrköpings nya resecentrum och en vid Vrinnevisjukhuset. Med stationsläget under resecentrum kommer resenärerna att ges möjlighet att komma direkt upp till den nya Ostlänken för vidare resa med höghastighetståg till bland annat flygplatsen vid Skavsta eller vidare till Stockholm.  

Särskild vårdvagn

Att den andra stationen kommer att ligga under Vrinnevisjukhuset innebär också stora fördelar enligt Härnbro.

-Genom detta kommer patienter i Finspång att kunna få snabb kontakt med de delar av Region Östergötlands sjukvård som inte finns lokaliserade i Finspång. Det handlar bland annat om möjligheten till röntgen- och andra specialundersökningar men även om operationsverksamhet inom kirurgi och ortopedi. På så sätt erbjuds finspångsborna en snabbfil in till vården. Man kommer att kunna undersökas i Finspång, ta tunnelbanans särskilda ”vårdvagn” in till Vrinnevi, genomgå sin behandling och sedan enkelt och smidigt kunna komma tillbaka hem till Finspång igen, berättar Anders Härnbro. 

Investeringen, som uppgår till ca 5 miljarder kronor, inkluderar bygget av banorna (det bli två spår bredvid varandra), stationer och investering i tåg. Restiden bedöms bli kort, eftersom den sker under jord utan annan störande trafik eller påverkan av vädret. Till Norrköpings resecentrum kommer det att ta ca 8 minuter och sedan knappt två minuter till Vrinnevisjukhuset.
-”Entrén till tunnelbanestationen kommer att ske från torget utanför det nya vårdcentrumet”, berättar Mats Johansson, samhällsplanerare på kommunen. 
Finansieringen av den nya tunnelbanan kommer att ske i samverkan mellan kommunerna Finspång och Norrköping, det lokala näringslivet, regionen och staten. Byggtiden beräknas till fyra år vilket betyder att premiärturen kan avgå från Finspång någon gång kring 1 april 2021.
-”Det här är verkligen en framtidssatsning på ny teknik och infrastruktur utanför de traditionella storstadsområdena som vi välkomnar från statens sida” säger statssekreterare U Bahn på näringsdepartementet.  
Enligt kommunalrådet Anders Härnbro är namnet på den nya tunnelbanelinjen redan klart:
 -” Självklart ska den heta Linje 1, eftersom det är den första linjen av sitt slag i Östergötland. Fast som kommunalråd för socialdemokraterna ser jag ju gärna att den kommer att gå under namnet ”Röda linjen”!”, avslutar Anders Härnbro.

Investering på 5 miljarder

Investeringen, som uppgår till cirka 5 miljarder kronor, inkluderar bygget av banorna (det bli två spår bredvid varandra), stationer och investering i tåg. Restiden bedöms bli kort, eftersom den sker under jord utan annan störande trafik eller påverkan av vädret. Till Norrköpings resecentrum kommer det att ta cirka 8 minuter och sedan knappt två minuter till Vrinnevisjukhuset.

-Entrén till tunnelbanestationen kommer att ske från torget utanför det nya vårdcentrumet”, berättar Mats Johansson, samhällsplanerare på kommunen. Finansieringen av den nya tunnelbanan kommer att ske i samverkan mellan kommunerna Finspång och Norrköping, det lokala näringslivet, regionen och staten. Byggtiden beräknas till fyra år vilket betyder att premiärturen kan avgå från Finspång någon gång kring 1 april 2021.

Namnet blir "Linje 1"

-Det här är verkligen en framtidssatsning på ny teknik och infrastruktur utanför de traditionella storstadsområdena som vi välkomnar från statens sida, säger statssekreterare U Bahn på näringsdepartementet.  Enligt kommunalrådet Anders Härnbro är namnet på den nya tunnelbanelinjen redan klart.

-Självklart ska den heta Linje 1, eftersom det är den första linjen av sitt slag i Östergötland. Fast som kommunalråd för socialdemokraterna ser jag ju gärna att den kommer att gå under namnet ”Röda linjen”, avslutar Anders Härnbro.

---

OBS! Detta var ett påhittat skämt 1 april 2017 och är alltså ingen riktigt nyhet
Hälsningar Kommunikationsavdelningen i Finspångs kommun

---

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image