Yttre rivning startar i området där nya vårdcentrum byggs

12 juni 2017 kl. 16:00

Under vecka 24 (från 12 juni) startar den yttre rivningen av husen i kvarteret Borgmästaren där Finspångs nya vårdcentrum kommer byggas. Rivningen pågår till mitten av augusti.

På området i centrala Finspång där Region Östergötland uppför Finspångs vårdcentrum kommer befintliga byggnader att rivas under sommaren 2017. Därefter kommer berg att sprängas för att entreprenören NCC kan börja med byggnadens grundläggning.

Under rivningsarbetet ökar antalet tunga transporter till och från byggområdet ut på Norrköpingsvägen. Vi uppmanar till att följa de skyltar som visar ändrade gång- och cykelvägar, att inte försöka forcera de stängsel som omgärdar byggområdet och att se upp för tung trafik till och från området.

Rivningar markerade med rött

Bilden visar byggområdet mellan Norrköpingsvägen, Bergslagsvägen, de Wijks väg och De Beschevägen. Byggnader som rivs är markerade med röda stjärnor och utfarten för tunga transporter på Norrköpingsvägen är markerad med en röd pil. 

Ett stort bygge som påverkar

Eftersom det är ett stort byggprojekt i centrala Finspång påverkas många invånare och besökare på olika sätt i sin vardag. Vi hoppas på förståelse för de byggarbeten och avstängningar som kommer att vara under flera år.

Tillsammans med byggherren Region Östergötland och byggentreprenören NCC, jobbar Finspångs kommun för att störningarna ska bli så få som möjligt och att du som berörs ska få så god information som möjligt, före och under byggtiden.

Fakta om Finspångs vårdcentrum

Skiss på nya VårdcentrumFinspångs vårdcentrum som byggs av Region Östergötland är en investeringen på omkring 580 miljoner kronor. Den stora byggnaden utefter Bergslagsvägen uppförs i fem plan och blir på totalt 17 000 kvadratmeter.

Byggnaden ska bland annat innehålla:

  • vårdcentral med laboratorium,
  • barn- och ungdomsmottagning,
  • barnmorskemottagning,
  • rehabiliteringsverksamhet med en ny avdelning för slutenvårdsrehab,
  • Finspångs kommuns utredningsenhet och korttidsplatser,
  • närvårdsklinik med närvårdsavdelning och LAH-verksamhet.

 

 

Byggtiden beräknas från maj 2017 till och med 2020. Totalentreprenör är NCC.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image