Finspångs vårdcentrum

Arkitektskiss på vårdcentrum

I juni 2015 beslutade Region Östergötland att uppföra ett nytt vårdcentrum i kvarteret Borgmästaren i centrala Finspång. 

Efter rivningar och markarbeten planeras själva bygget starta hösten 2017. Vårdcentrum beräknas stå färdigt runt årsskiftet 2020-2021.

Den stora byggnaden utefter Bergslagsvägen uppförs i fem plan och blir på totalt 17 000 kvadratmeter. Byggnaden ska bland annat innehålla:

  • vårdcentral med laboratorium,
  • barn- och ungdomsmottagning,
  • barnmorskemottagning,
  • rehabiliteringsverksamhet med en ny avdelning för slutenvårdsrehab,
  • Finspångs kommuns utredningsenhet och korttidsplatser,
  • närvårdsklinik med närvårdsavdelning och LAH-verksamhet.

Byggtiden beräknas från maj 2017 till och med 2020. Totalentreprenör är NCC.

För mer information om verksamheten och själva bygget hänvisas till Region Östergötland.

Här kommer vi beskriva innehåll och påverkan under byggprocessen som är Finspångs kommuns ansvar.

Område som påverkas

I kartan nedan kan du se det rödmarkerade området där Vårdcentrum ska byggas. Dock kommer ett större område att påverkas i form av till exempel etableringar, transporter och parkeringsplatser.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image