Intäkter

Kommunen har budgeterat cirka 1,5 miljarder kronor i intäkter för 2017.

Diagram på intäkter.

Den största inkomstkällan är kommunalskatten som står för 63 procent av kommunens intäkter eller drygt 968 miljoner kronor.

19 procent av intäkterna, cirka 300 miljoner kronor, består av verksamhetsintäkter. Det är exempelvis avgifter och taxor för olika tjänster såsom barnomsorg, äldreomsorg och bygglov.

Generella statsbidrag och utjämning står för cirka 16  procent eller ca 244 miljoner kronor av kommunens intäkter. Den kommunalekonomisk utjämningen får kommunen för att olikheter i inkomst- och kostnadsstruktur mellan kommuner ska utjämnas. Detta innebär att alla kommuner ges likvärdiga förutsättningar för att bedriva sin verksamhet.

De finansiella intäkterna utgör 2 procent eller 30 miljoner kronor. De består främst av räntor från kommunens vidareutlåning till kommunens bolag.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image