Investeringar

Kommunens genomsnittliga investeringsnivå de senaste tio åren ligger på 73 miljoner kronor. Målsättningen är att klara investeringarna med egna medel, de brukar ligga på 60-65 miljoner kronor. 2013-2014 investerades i ny gymnasieskola och bibliotek och då ökade kommunen upplåning

Återkommande poster i investeringsbudgeten är medel för reinvesteringar och energieffektiviseringar i fastigheter 13 miljoner kronor, medel för sektorernas investeringar i lokalanpassningar, nya inventarier och maskiner 7,5 miljoner kronor och IT-investeringar 2 miljoner kronor. Resterande del av investeringsbudgeten fördelas utifrån politiska prioriteringar på t ex nya förskolor, nya bostadsområden, cykelvägar med mera.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image