Kommunalskatt

Kommunfullmäktige har beslutat att kommuninvånarna ska betala 22.15 kronor per intjänad hundralapp i skatt till kommunen. Det innebär att du som har en beskattningsbar inkomst på 200 000 kronor per år bidrar med 44 300 kronor årligen till kommunens verksamhet.

Skattesatserna för 2018 i kommunen och landstinget samt kyrko- och begravningsavgifterna framgår i tabellen nedan.

Kommunalskatten, landstingsskatten och begravningsavgiften ska du som bor i Sverige betala på din inkomst. Kyrkoavgift betalar du om du är medlem i Svenska kyrkan.

FinspångSkatter och avgifter

Skatt till kommunen

22.15

Skatt till landstinget

10.70

Avgift till Svenska kyrkan

1,00

Begravningsavgift

0.242

Summa

34.092

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image