Budget och strategisk plan

Framsidan på Strategisk plan 2016-2018 och budget 2016Finspångs kommun arbetar efter en styrmodell baserad på principerna för balanserad styrning. Modellen innebär ökat fokus på verksamheten och att vi gör rätt saker på rätt sätt.

Den strategiska planen är en plan för vad Finspångs kommun ska använda resurserna till. Strategiska planen innehåller, utöver verksamhetsmålen, även en budget för kommunens ekonomi under året.

En budget är dels en bedömning av vilka intäkter och kostnader kommunen förväntar sig under året. Dels utgör den grunden för att styra och följa upp kommunens ekonomi under året.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image