Platserna för Finspångs häxprocesser

 

Finspångs häxprocess år 1617

Platserna där processen och avrättningarna i Finspångs häxprocess ägde rum är belägna strax intill varandra, norr om Finspång mellan sjöarna Bleklången och Skiren. 

Detta vet vi genom en "geometrisk karta" från den 13 september 1761 över Skirs eller Trollkärrings allmänning.

Karta

På kartan har nämligen lantmätaren Johan Brandberg skrivit ungefär så här: 

Allmänningen har namnet av de på honom belägna Skirsjöarna eller av ett där beläget berg där några kvinnor, som i tiden med trolldom blivit avrättade på det sätt att de först blev uppförda på berget och sedan bundna där liksom i en tvär ättestupa ned i ett där under brinnande bål nedstörtade och uppbrända. Vilket på kartan med tecknet II är utmärkt.

Trollkäringskogen har även ett högt naturvärde

Berg och mossa

Trollkäringeskogen består av en varierad myr- och barrnaturskog med en blandning av gran och tall. Det finns även inslag av björk och andra lövträd. Området angränsar både till skogssjön Lilla Skiren och till sprickdalssjön Bleklången.

I svackor och våtare partier finns även sumpskog med gammal klibbal, björk och gran. Här finns flera hotade arter och signalarter som visar på det höga naturvärdet. Många av arterna, främst insekter, mossor och svampar, är kopplade till den relativt rika tillgången på död ved i området.

För 300-400 år sedan var elden ett naturligt inslag i området vilket kan ses som spår i form av brandljud på träden. Här finns också mycket berg och stora stenar som bildar olika formationer och grottor. I området finns bland annat

 • Tjäder
 • Bronshjon
 • Reliktbock
 • Gammelgranslav
 • Hållav
 • Skriftlav
 • Vedtrappmossa
 • Blåmossa
 • Tallticka
 • Svart taggsvamp
 • Blomkålssvamp

Här bodde kvinnorna

 • Elin i Näs - Risinge socken (strax öster om Finspång)
 • Kirstin i Tråbrunna - Eneby socken (norr om Bråvalla vid Norrköping)
 • Ingrid i Gållbol - Regna socken (strax söder om Igelfors)
 • Margareta i Ektorp - Skedvi socken (nordväst om Hävla)
 • Kirstin i Näs - Risinge socken (strax öster om Finspång)
 • Ingrid Göran Orres (Vånga)
 • Ingrid i Rippestorp - Risinge socken (mellan Finspång och Rejmyre)
 • Lusse i Mullsätter - Skedevi socken (strax öster om Hävla)

Hällestadsprocessen

 • Lusse i Svarttorp - Hällestad socken (vid sjön Bleklången mellan Finspång och Igelfors)

Processen mot Erik i Bocketorpet

 • Erik Eriksson i Bocketorpet - Hällestad socken (väster om Hällestad)

Karta

På kartan här under kan du se var de olika platserna är belägna.
Genom att dubbelklicka eller genom att peka med musen och rulla med mushjulet kan du förstora kartan.

De svarta trianglarna är gårdarna där personerna kom ifrån och de rosa är platserna i Trollkäringeskogen som går att besöka. Via länken till vänster kan du också se en karta med utmarkerad vandringsled. 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image