När Finspång blev köping

Den första januari 1942 blev Finspång köping. Här är kan du se några bilder från firandet.

Landshövdingen omgiven av landstingsman Ivan Larsson och kamrer Ericsson när Finspång blir köping

Gästerna vid supébordet lyssna på riksdagsman Skoglunds tal när Finspång blir köping

Landshövdingen och landstingsman Larsson framför krokan som blev köpingens ”förning” till landshövdingskan.

Vaktmästare Håkansson beredd att ringa in köpingen och det nya året när Finspång blir köping

Firande Finspång blir köping

Bålet är tänt, brandkåren på vakt på firande Finspång blir köping.

Firande Finspång blir köping

 

 

Begreppet köping

År 1862 fick köpingar rätt att bilda egna kommuner och efter 1864 års lagstiftning om fri näringsutövning var det gamla stadsmonopolet helt avskaffat.

För köpingar kom sedan vissa stadsförordningar att gälla som till exemepel brand- och byggnadsstadga samt bestämmelser om stadsplan.

I princip blev en köping som inte bildade egen kommun likställd med municipalsamhälle, en samhällstyp som infördes 1875 och fick fastare utformning 1898.

Då kommunreformen genomfördes 1971 blev Finspångs köping en kommun och heter sedan dess "Finspångs kommun".

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image