Kommunen och EU

EU:s logotypSverige har varit medlem i Europeiska Unionen (EU) sedan 1995. Det innebär dels att Sverige är med och fattar beslut om EU-regler, och dels att Sverige måste följa EU:s lagar och regler. Sverige har representanter i EU:s institutioner och vart femte år håller Sverige val till Europaparlamentet.

Cirka 60 procent av de beslut som fattas i kommunfullmäktige påverkas av EU:s lagar och regler. Exempel på frågor som styr oss via EU:s lagstiftning är upphandling, miljö- och livsmedelshantering och arbetstidsdirektivet. I EU fattas också beslut om gemensamma visioner, till exempel inom områdena vård, skola och omsorg.

Läs mer om EU på EU:s officiella hemsida och på EU-upplysningen.se. Länkar hittar du till höger på sidan.

På gång inom EU

Varje höst och vår tar Sveriges kommuner och landsting (SKL) fram en skrift som heter På gång inom EU. Den tar upp aktuella frågor som diskuteras och lagstiftas om i EU. Länken till SKL och På gång inom EU finns till höger på sidan.

EU-projekt

Utöver lagstiftningen genomförs EU-politiken genom EU:s särskilda program där medel kan sökas till projekt. Medlen syftar dels till att stimulera tillväxt och konkurrenskraft och dels till att utjämna regionala skillnader och orättvisor. Sverige bidrar, liksom alla andra EU-länder, med stora summor till EU:s program. Om kommunens utvecklingsbehov stämmer med EU:s inriktning finns möjlighet att delta i EU-projekt. 

Läs mer om EU:s fonder och program i Guide till EU-program i Sverige. Länk finns till höger på sidan.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image