Vänorter

Finspångs kommun har samarbete med ett antal orter i Europa.

Vänort är en kommun eller stad med vilken Finspångs kommun har en officiell vänortsrelation, det vill säga att det finns ett vänortsavtal mellan kommunerna.

Vänorter

  • Givet i Frankrike
  • Yvoir i Belgien
  • Stromberg i Tyskland
  • Finsterwalde i Tyskland
  • Salaspils i Lettland
  • Joutsa i Finland

Genom våra vänorter har vi också kontakt med Dzierzgon, en kommun i Polen.

Samverkan kan ske på många sätt

Samverkan mellan vänorter kan exempelvis vara besök mellan kommunledningarna men lyckat vänortssamarbete märks bland medborgarna och i lokalsamhället.

Samverkan kan också ske genom praktikutbyten, projektsamarbeten och mycket mer. Genom EU-programmet Ett Europa för medborgarna finns det möjlighet att söka EU-medel för att finansiera vänortssamarbeten.

Läs mer om programmet Ett Europa för medborgarna på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors hemsida, via länk till höger på sidan.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image