Frågor och svar

Varför behöver jag förbereda mig?

Regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedömer att du som kommuninvånare behöver ha en förmåga att själv klara dina behov under några dygn tills dess att samhällets hjälpinsatser är på plats.

Kommunen har ett lagstadgat ansvar för alla människor som bor eller vistas i kommunen och som kan vara utsatta till följd av en samhällsstörning. Beroende på vad som har inträffat och andra omständigheter, till exempel vilken årstid som råder, kan hjälpinsatserna ta olika lång tid. Under den första tiden måste du därför själv vara förberedd på att tillgodose dina behov av vatten, mat, värme och att kunna ta del av information.

Varför genomför Finspångs kommun kampanjen 72 timmar?

Kommunen ansvarar för att samordna information till dig som kommuninvånare före, under och efter en samhällsstörning eller kris. Vi genomför nu en kampanj för att du som kommunmedborgare ska vara både mentalt och praktiskt förberedd om Finspång till exempel skulle drabbas av ett långvarigt elavbrott eller brist på dricksvatten.

Det viktigaste är att människor reflekterar över sina egna möjligheter att hantera sin vardag då samhällets service och tjänster inte fungerar på det sätt som vi är vana vid.

I kampanjen vill vi därför ge exempel på utstustning som är viktigt att ha tillgång till i sin bostad. Skillnaden mellan att vara förberedd eller inte förberedd kan medföra stora konsekvenser för dig som är drabbad av en samhällsstörning.

Hur vet jag att det är en kris?

Vid störningar och händelser med allvarliga konsekvenser för dig som bor eller vistas i Finspångs kommun förmedlar kommunen information om händelsen via kommunens webbplats samt på Facebook och Twitter. Du får också information via beredskapskanalen Sveriges Radio P4 samt krisinformation.se.

Vad är VMA, Viktigt meddelande till allmänheten?

Signalen viktigt meddelande till allmänheten (VMA) eller Hesa Fredrik som den också kallas, används när fara hotar, både i fred och i krig. När utomhussignalen ljuder varnas allmänheten om en viktig händelse, till exempel giftig gas eller annan händelse. VMA-signalen finns i Finspångs tätort.

När du hör signalen ska du:

  1. Gå inomhus
  2. Lyssna på radio P4
  3. Stänga dörrar, fönster och ventilation.

Hur får jag löpande information under en kris?

Besök kommunens webbplats, facebooksida och följ den löpande rapporteringen i Sveriges Radio P4.

Vad behöver jag ha hemma i min krislåda?

Kriser uppstår ofta oväntat och utan förvarning och det är därför viktigt att vara förberedd. Krisberedskap handlar alltså mycket om att förbereda sig på att ta hand om det oväntade.

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon störning eller kris i samhället så måste du själv vara beredd på att ordna vatten, värme och något att äta. Därför är det bra att ha iordningsställt en låda med nödvändigheter så att du kan klara dig under några dygn. Läs mer under länken till höger "Så här kan du förbered dig".

Vad menas med "Big bubbles, no troubles"?

Vid en kris kan du behöva hämta vatten exempelvis från en sjö, då behöver du också rena vattnet för att vara säker på att inte må dåligt av det. Den bästa reningen är att koka vattnet och då ska du göra det med stora bubblor under några minuter. Det är det som uttrycket syftar på: stora bubblor = inget trubbel för magen!

Vad gör myndigheterna under de första 72 timmarna?

Vid en samhällsstörning kommer de ordinarie resurserna inte att räcka till för att hjälpa alla drabbade samtidigt. Inledningsvis måste myndigheterna därför prioritera de som är mest utsatta. Det innebär att alla som har förmågan att klara sig själva behöver vänta en tid innan myndigheternas hjälpinsatser kan nå dem.

Kommunen har utarbetade planer och en utbildad krisorganisation för att kunna hantera olika typer av samhällsstörningar, till exempel långvariga elavbrott, svåra olyckor, svåra och långvariga snöoväder, dricksvattenbrist, omfattande skador med farligt gods eller andra liknande händelser.

Kommunen samverkar med andra myndigheter och organisationer för att på bästa sätt hantera den uppkomna situationen.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image