Vad är en kris?

I dag pratar man inom krisberedskap allt mer om samhällstörningar. Det beror på att det inte behöver inträffa någon dramatisk krissituation för att de vanliga bekvämligheterna som el och vatten ska bli påverkade.

En samhällsstörning kan till exempel uppstå vid ett elavbrott som varar i flera dagar eller en stor vattenläcka som gör att många hem blir utan rent vatten. Men naturligtvis kan det också handla om väderhändelser som skyfall och stormar, antagonistiska handlingar eller viktiga IT-system som går ner, till exempel banker och kassasystem.

Samhällets krisberedskap

Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för vårt lands och för vår egen och våra anhörigas säkerhet. Det egna ansvaret innebär att du ska vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå. Alla medborgare har alltså ett personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet. Om vi alla hjälps åt och ser till att vara förberedda kan samhällets resurser till en början framför allt användas för att hjälpa utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Att kunna klara några dygn utan el, vatten eller mat behöver inte vara så problematiskt om du är väl förberedd. Om du klarar dig själv kan samhällets resurser användas till de som behöver hjälpen mest de första dygnen.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image