Brottsförebyggande

Känslan av säkerhet och trygghet är för de allra flesta människor något som vi prioriterar väldigt högt. Att utan oro och rädsla för att drabbas av brott kunna gå ut i området där vi bor, att kunna promenera hem på kvällen och att kunna lita på att barnen har en säker och trygg skola att gå till är viktiga trygghetsaspekter.

Det aktiva arbetet för en trygg närmiljö kan se olika ut. Det kan handla om grannsamverkan, nattvandring, privatpersoner som tipsar polisen om illegal langning eller ökad belysning på gator och torg. 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image