Brottsförebyggande råd

Finspångs brottsförebyggande råd (Brå) består av en politisk nivå och en tjänstemannanivå samt operativa grupper.

Den politiska styrgruppens främsta uppgift är att styra det brottsförebyggande arbetet genom att ange den politiska viljan och målen för verksamheten (vad).

Tjänstemannagruppen har det överordnade ansvaret för att målen och prioriteringarna för den brottsförebyggande verksamheten genomförs (hur).

De operativa grupperna tillsätts efter behov och ska verkställa prioriterade insater, kartlägga behov och resurser och upprätta genomförandeplaner för insatserna (genomförande). De ska även följa upp gjorda insatser.

Reglementen för kommunstyrelsens rådgivande organ och kommittéer pdf-fil 126 Kb, öppnas i nytt fönster)

Sättet att organisera arbetete syftar till att:

 • få en beständig och konkret samverkan.
 • det sker en förankring av arbetet nerifrån och upp.
 • få en tydlig struktur för roll- och ansvarsområdena och ett påtagligt politiskt ledarskap.
 • kommunikationen är bra genom att det är tydligt vilka befogenheter parterna har i samverkan.
 • information om pågående insatser och aktuell lägesbild går lätt att sprida.
 • öka möjligheten till samsyn på den gemensamma problembilden.

Ledamöter i Finspång

Politisk styrgrupp 

 • Stefan Carlsson (V), ordförande
 • Larseric Ramlöv (FP), vice ordförande
 • Ann-Britt Wenner (S)
 • Magnus Moberg (S)
 • Ralph Kronholm (M)

Tjänstemannagrupp

 • Emelie Lagervall, beredskapssamordnare, sektor samhällsbyggnad
 • Ann Ljungman, preventionssamordnare, sektor social omsorg
 • Lina Alm, utvecklingsstrateg översiktlig planering, sektor utveckling och service
 • Maria Malmberg, utvecklingsstrateg, sektor kultur och bildning
 • Martin Larsson, utbildningssekreterare, sektor barn och ungdom
 • Peter Johansson, kommunpolis

Verksamheten

Målen för verksamheten är att på lång sikt:

 • minska brottsligheten.
 • öka tryggheten.
 • minska nyrekrytering till brottsligt beteende och kriminella livsstilar genom att bland annat förhindra riskutveckling och utanförskap hos barn och ungdomar.
 • öka medvetenheten om samhällets gemensamma normer.
 • stimulera allmänheten till ökat brottsförebyggande och trygghetsskapande engagemang.

Program för brottsförebyggande arbete i Finspångs kommun (pdf-fil 505 Kb, öppnas i nytt fönster).

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image