Medling

Kommunen är skyldig att erbjuda medling till alla gärningspersoner under 21 år.

Medling är ett frivilligt möte mellan en ung person som begått brott och den som drabbats av brottet. Syftet är att ge en möjlighet för gärningspersonen att ställa tillrätta och förklara händelsen och för brottsoffret att få gottgörelse och möjlighet att bearbeta negativa upplevelser av brottet.

De brott som medling gäller ska vara anmälda till polisen. Dessutom ska gärningspersonen ha erkänt gärningen eller delaktighet i den.

Medling är helt frivilligt för båda parter och mötet sker tillsammans med en neutral, utbildad medlare. De vanligaste brottstyperna som är aktuella för medling är snatteri, misshandel, skadegörelse och stöld.

Ytterligare information om medling finns hos polisen.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image