Skydd mot olyckor

Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska kommunen ha ett handlingsprogram för den olycksförebyggande verksamheten.

Handlingsprogram för skydd mot olyckor (pdf-fil, 1 Mb, öppnas i nytt fönster).

Lagen om skydd mot olyckor bygger på de tre skedena;

  • förebyggande åtgärder
  • räddningstjänst och efterföljande åtgärder
  • ansvar för den enskilde, för kommunen och för staten.

Fokus på den enskildes ansvar och förebyggande verksamhet

I handlingsprogrammet tydliggörs den enskildes ansvar, bland annat genom skyldighet att upprätta skriftlig redogörelse för brandskyddet i vissa verksamheter samt att kommunens kontroll av säkerhet sker genom tillsyn.

Handlingsprogrammet betonar den olycksförebyggande verksamheten. Kommunen ska främja säkerheten för dem som vistas i kommunen och arbeta för skydd mot andra olyckor än bränder samt tillvarata olika resurser för förebyggande verksamhet. Vi ska också stödja den enskildes förmåga att fullgöra sina skyldigheten enligt lagen.

Kommuner och statliga räddningstjänstmyndigheter ska i rimlig omfattning utreda olycksorsaker och olycksförlopp samt utvärdera hur räddningsinsatsen har genomförts.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image