Bygdepeng

Sedlar i olika Svenska valörer (Fotograf: Riksbanken)Region Östergötland och Länsstyrelsen i Östergötland inrättade år 2000 en gemensam regional bygdepeng som kan sökas av lokala utvecklingsgrupper som aktivt engagerar sig i sin bygd, med syfte att bidra till bygdens och länets utveckling. Ett av kraven för bygdepengen är att gruppens utvecklingsarbete omfattar alla boende i området och att utvecklingsgruppen finns och verkar i området.

En lokal utvecklingsgrupp kan bestå av en lokal förening eller en grupp boende i en bygd som tar initiativet till att samla de boende och föreningarna i bygden. Länsstyrelsen i Östergötland och Region Östergötland står tillsammans för två tredjedelar av den totala summan till varje utvecklingsgrupp med ett tak på 2 000 kr per grupp. Finspångs kommun står för max 2000 kr per år och grupp. Det totala maxbeloppet för utvecklingsgrupper i Finspångs kommun blir 6000 kr per år och grupp.

Bygdepengen ska användas till omkostnader för lokalt utvecklingsarbete. Det kan vara insatser för att skapa fysiska mötesplatser, olika slag av sammankomster dit alla är välkomna för att diskutera gemensamma frågor över föreningsgränserna, insatser för att ungdomarna ska trivas bättre, för att skolan ska finnas kvar, för att ha kvar eller för att för­bättra grundservice som lanthandel och kommunikationer. Kostnaderna ska tydligt redovisas efterföljande år.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image