Varuhemsändningsbidrag

Finspångs kommun erbjuder varuhemsändning, hemsändning, för privatpersoner som bor på landsbygden utanför Finspångs tätort. Hemsändning innebär en möjlighet för privatpersoner att få dagligvaror hemkörda till bostaden utan kostnad för av en lanthandel som finns på landsbygden utanför Finspångs tätort.

Så här fungerar det

Generellt gäller att lanthandlaren ansöker en gång om året hos kommunen för att bli godkänd för att få leverera varor med kommunalt bidrag. Som privatperson vänder du dig direkt till din lanthandel för frågor och beställning. Leverans av varor med kommunalt bidrag får ske till:

 

  • hushåll som har minst 1,5 km i körväg till lanthandlaren. Hushållet måste ha minst en person som är folkbokförd på adressen.
  • hushåll som saknar möjlighet att själva att trygga sin varuförsörjning, exempelvis på grund av funktionsnedsättning sjukdom eller ålder, oavsett avstånd till lanthandeln.

Summan av de beställda av matvarorna/dagligvarorna ska överstiga 150 kronor per tillfälle. Leverans får ske max en gång per vecka per hushåll och samtliga leveranser ska undertecknas av en person i hushållet.

Mer information om regler för och ansökningshandlingar för lanthandlare, se under mera information.

Följande lanthandlare är godkända för leverans med kommunalt bidrag under 2017:

 

  • Handlarn i Igelfors, 0122-720 21
  • LP Livs i Hällestad, 0122-500 14
  • Coop i Rejmyre, 010-74 74 580

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image