Den 6 februari är samernas nationaldag

05 februari 2016 kl. 15:09

sameflagganDen samiska nationaldagen firas för att högtidlighålla minnet av den första samiska kongressen som ägde rum denna dag 1917 i Trondheim.

Det var vid den femtonde samekonferensen i Helsingfors 1992 som det beslutades att nationaldagen ska firas den 6 februari. Den 6 februari är en flaggdag och i Sverige flaggar många kommuner i de samiska områdena med både den samiska och den svenska flaggan.

I Finspångs kommun har kommunstyrelsen beslutat att flagga med den samiska flaggan på Bergslagstorget den 6 februari.

Samer är ett urfolk, ett folk och en nationell minoritet

År 2000 infördes en minoritetsspråklag för Sveriges fem nationella minoriteter, varav samerna är en. 1977 erkände den svenska riksdagen samerna som ett ursprungsfolk i Sverige.

Samerna är det enda av FN-organet ILO (Internationella arbetsorganisationen) utpekade ursprungsfolket i Europa. Inuiterna på Grönland räknas tillsammans med inuiterna i Canada, det vill säga de hör till världsdelen Amerika.
Som ursprungsfolk har samerna delvis en annan ställning än andra nationella minoriteter i Sverige. I egenskap av ursprungsfolk har samerna dessutom ett folkrättsligt skydd. Sedan 2011 är samerna erkända som ett folk i Sveriges grundlag.
Sverige har därmed erkänt att samerna är både ett folk, ett urfolk och en minoritet.
Vill du veta mer om samernas historia och om samelandet Sápmi besök Samer.se, se länk till höger under mer information.

Mer att läsa om nationella minoriteter finns under Kommun och demokrati/Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image