Finspångs kommun behöver fler gode män och förvaltare

22 januari 2016 kl. 13:23

Två händer som håller varandra, fotograf Jennie Jansson.Finspångs kommun behöver fler gode män och förvaltare för att kunna hjälpa det ökande antalet personer som bland annat behöver hjälp med att betala räkningar, hushålla med pengar eller hävda sina rättigheter mot olika myndigheter.

- Uppdraget handlar om att bevaka huvudmannens intresse, både vad det gäller pengar, rättigheter och omsorgsinsatser, säger Eva Möller handläggare på Finspångs kommuns överförmyndarkontor.

Antalet ärenden har ökat

Det senaste året har antalet ärenden ökat kraftigt, vad det gäller personer som behöver en god man eller förvaltare. En orsak är att de äldre blir allt fler och når en högre ålder i kombination med att många har barn som har valt att flytta från orten.

Gode män för ensamkommande flyktingbarn

Ett ökande antal ensamkommande flyktingbarn är en annan orsak till det ökade behovet av gode män. Här behovs det ett flertal gode män som kan hjälpa de ensamkommande flyktingbarnen med deras räkningar, lära dem hushålla med pengar eller hävda sina rättigheter mot olika myndigheter.

Social och känsla för ideellt arbete

Alla gode män och förvaltare får ersättning för sina uppdrag.

- Det behövs inga formella krav för att bli god man eller förvaltare, men det är en fördel om man trivs med att jobba socialt. Du får inte finnas i brottsregistret, ha skulder hos Kronofogdemyndigheten eller ha klander hos sociala myndigheter, säger Eva Möller och välkomnar fler gode män och förvaltare.

Lämna din intresseanmälan

Du hittar blanketten för att göra en intresseanmälan bland blanketterna på finspang.se.

 

 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image