Finspångs kommun ökade med 49 personer 2015

06 mars 2016 kl. 17:03

FolkmassaUnder 2015 ökade folkmängden i Finspångs kommun med 49 personer, från 21 150 till 21 199 invånare. Orsaken till den ökade befolkningen var ett flyttnetto på 75 personer och ett födelsenetto på -34 personer.

Under året flyttade 1 314 personer till kommunen, vilket var färre än 2014. Antalet personer som flyttade från kommunen ökade med 123 personer jämfört med året innan, från 1 116 till 1 239. Flyttnettot (antalet inflyttade minus utflyttade) under 2015 hamnade på 75 personer.

Det föddes 226 barn, två färre än 2014. Antalet personer som avled var 260 vilket är 27 fler än året innan. Sammantaget ger detta ett födelsenetto (antalet födda minus döda) under året på -34 personer.

(Siffrorna är officiell folkmängd enligt Statistiska Centralbyrån, SCB).

Befolkningsutvecklingen under perioden 2016-2025

Som prognosen ser ut enligt Enligt Statisticon AB kommer folkmängden under perioden 2015-2025 i Finspångs kommun att öka med 391 invånare, från 21 199 till 21 590 personer. Flyttnettot förväntas bli i genomsnitt 70 personer per år och födelsenettot -30 personer per år. Totalt ger detta en förändring med 40 personer per år.

Antalet inflyttade beräknas bli i genomsnitt 1 251 personer per år medan antalet utflyttade skattas till 1 181 personer. Detta ger ett årligt flyttnetto på 70 personer för varje år under prognosperioden.

Antalet barn som föds förväntas vara 231 per år i genomsnitt under prognosperioden medan antalet avlidna skattas till 261 personer. Detta medför en befolkningsförändring med -30 personer per år.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image