Lägre betyg i 2015 års medborgarundersökning än 2014

09 mars 2016 kl. 12:00

FolkmassaKommunens medborgare ger Finspångs kommun lägre betyg i 2015 års medborgarundersökning jämfört med 2014 års. Jämfört med genomsnittsresultatet för samtliga deltagande kommuner är vårt resultat genomgående lägre eller inte säkerställt högre eller lägre.

Finspångs kommun har varit med i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning för sjätte gången. Senast vi var med var hösten 2014. Förra årets undersökning gjordes mellan den 18 september och den 10 november på ett urval 1 200 personer i åldrarna 18–84 år. 46 procent av dem som fick enkäten svarade. När vi gjorde undersökningen 2014 svarade 54 procent. Numera gör Finspångs kommun undersökningen varje år.

Undersökningen består av tre delar:

  • Medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på
  • Medborgarna om kommunens olika verksamheter
  • Medborgarna om inflytande på kommunala beslut och verksamheter

Årets resultat jämförs med alla andra deltagande kommuner samt kommuner i samma storleksklass som Finspång. Det handlar sammanlagt om 138 kommuner som deltog i undersökningen våren eller hösten 2015.

Statistiska centralbyråns medborgarundersökning i Finspångs kommun hösten 2015 (pdf-fil 789 Kb, öppnas i nytt fönster)

Anders Härnbro om betyget

550 medborgare svarade. Färre personer har tagit möjligheten att svara på undersökningen 2015 än 2014, 46 procent mot 54. Liksom tidigare år visar resultatet att medborgarna vill ha ännu större satsningar på förskolan, skolan och äldreomsorgen.

- Vi tar intryck av medborgarundersökningen. Därför är det viktigt att svara på den när man får chansen, säger Anders Härnbro (S), kommunstyrelsens ordförande, som tar till sig kritiken i undersökningen.

Medborgarna om Finspångs kommun som en plats att bo och leva på

Det sammanfattande betyget för hur medborgarna bedömer Finspångs kommun som en plats att bo och leva på blev 55 vilket är lägre än genomsnittsresultatet. 2014 hade vi betygsindexet 59. Resultatet för samtliga 138 kommuner som deltog i undersökningen 2015 blev 60.

Jämfört med samtliga kommuner så har Finspång fått lägre eller inte säkerställt högre eller lägre resultat på samtliga områden. Jämfört med undersökningen som gjordes 2014 har faktorerna Kommersiellt utbud och Fritidsmöjligheter fått lägre betygsindex.

För att få nöjdare medborgare bör vi prioritera Bostäder och förbättra Fritidsmöjligheter.

Medborgarna om Finspångs kommuns verksamheter

Det sammanfattande betyget för hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter blev 47 i årets medborgarundersökning jämfört med 52 år 2014. Snittet för samtliga kommuner ligger på 54.

Jämfört med samtliga kommuner så har Finspång fått lägre eller inte säkerställt högre eller lägre resultat på samtliga områden. Det resultatet gäller även när vi jämför oss med kommuner i samma storleksklass.

För Finspångs kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för verksamheterna Gator och vägar, Äldreomsorgen, Miljöarbete, Grundskolan, Stöd för utsatta personer samt Gång- och cykelvägar som kan höja helhetsbetyget.

För att få nöjdare medborgare bör vi även förbättra Renhållning och sophämtning, Idrotts- och motionsanläggningar och Förskolan.

Medborgarna om inflytandet i Finspångs kommun

Betyget för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut i Finspång kommun blev 36. 2014 låg betyget på 41. Snittet för samtliga kommuner var 40 i årets undersökning.

Jämfört med samtliga kommuner så har Finspång fått lägre eller inte säkerställt högre eller lägre resultat på samtliga områden. Det resultatet gäller även när vi jämför oss med kommuner i samma storleksklass.

För Finspångs kommun är det främst en förbättring av faktorerna Förtroende och Påverkan som kan höja helhetsbetyget.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image