Kommunfullmäktige sammanträder 14 december

05 december 2016 kl. 10:35

Berit Martinsson, foto Åsa RundgrenOnsdagen den 14 december kl. 16.00 sammanträder kommunfullmäktige i Sessionssalen i Finspångs kommunhus, Bergslagsvägen 13-15.

Föredragningslista

 • Mötets öppnande
 • Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning
  1. Julmusik från musikskolan
 • Upprop
 • Val av justerare och fastställande av tid för justering
  1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
  2. Information från kommunfullmäktiges beredningar
  3. Information om verksamheten i regionen
  4. Ledamöternas frågestund - frågor och svar
  1. Fastighetsförvärv Hårstorp 3:316, 3:363 för kommunens transportverksamhet
  2. Utökning av Samordningsförbundet Östra Östergötland med Finspångs kommun
  3. Taxor Finspångs Tekniska Verk AB 2017
  4. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar och sammanträdestider 2017

  Valärenden

  1. Valärende - entledigande av ersättare i kommunfullmäktige
  2. Delgivningar

  Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag

  1. E-förslag - Båtplatser nedanför Finspångs station
  2. Nytt medborgarförslag - skyltning om att köra sakta vid lekplats Getryggen

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll hittar du under rubrikerna Kommun och politik/Politik/Kommunfullmäktige/Protokoll och kallelser.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image