Kommunfullmäktige sammanträder 22 juni

15 juni 2016 kl. 07:00

Berit Martinsson, foto Åsa RundgrenOnsdagen den 22 juni klockan 16.00 sammanträder kommunfullmäktige i Sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Föredragningslista

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Ledamöternas frågestund - anmälan av frågor
 3. Information från kommunfullmäktiges beredningar
 4. Information om verksamheten i regionen

Ärenden för behandling

 1. Förändringar i kommunens taxor och avgifter äldreomsorg i samband med ny lag 2016-07-0
 2. Förlikningsavtal Tegelbrukets samfällighetsförening
 3. Revidering av taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt Miljöbalken, Strålskyddslagen och Livsmedelslagen från och med 1 juli 2016
 4. Kost- och måltidspolicy
 5. Avfallsservice gentemot företagare

Valärenden inlämnade till sammanträdet

 1. Valärende - entledigande av ledamot i lärandeberedningen
 1. Delgivningar

Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll hittar du under rubrikerna Kommun och politik/Politik/Kommunfullmäktige/Protokoll och kallelser.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image