Kommunfullmäktige sammanträder 23 mars

16 mars 2016 kl. 06:00

Berit Martinsson, foto Åsa RundgrenOnsdagen den 23 mars klockan 16.00 sammanträder kommunfullmäktige i Sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Föredragningslista

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Information från nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande Södermanland-Östergötland NTF
 3. Ledamöternas frågestund - anmälan av frågor
 4. Ledamöternas frågestund - frågor och svar
 5. Information från kommunrevisionen

Ärenden för behandling

 1. Byte av namn på Miljö- och samhällsplaneringsberedningen till Miljö- och samhällsberedningen
 2. Svar på interpellation - Storängsskolans möjligheter att upprätthålla studiero och individuell anpassning
 3. Försäljning Vistinge 6:24
 4. Riktlinjer för det särskilda statsbidraget med anledning av flyktingsituationen
 5. Översyn av placeringspolicy för pensionsmedel

Valärenden inlämnade till sammanträdet

 1. Delgivningar

Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag

 1. E-förslag: säkrare trafik Sjöviksvägen

 

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll hittar du under rubrikerna Kommun och politik/Politik/Kommunfullmäktige/Protokoll och kallelser.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image