Kommunfullmäktige sammanträder 24 februari

17 februari 2016 kl. 06:00

Berit martinsson, foto Åsa RundgrenOnsdagen den 24 februari klockan 16.00 sammanträder kommunfullmäktige i Sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Ärenden

 1. Öppnande, upprop, val av ledamot att justera dagens protokoll samt fastställelse av dagordningen
 2. Information om nytt dokument- och ärendehanteringssystem
 3. Information om verksamheten i regionen 
 4. Ledamöternas frågestund
 5. Interpellation angående integrationsarbetet i kommunen 
 6. Interpellation angående Teliasoneras modernisering av kopparnätet
 7. Interpellation angående ökat våld och otrygghet i samhället
 8. Information från kommunfullmäktiges beredningar 
 9. Revidering av äldreomsorgsplan
 10. Försäljning av fastigheten Tjärholm 1:45 (Båtklubben)
 11. Valärenden – Entledigande av ledamot i lärandeberedningen
 12. Valärenden – Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige
 13. Valärende - Val av 1 ersättare till styrelsen för Curt Nicolin Gymnasiet AB från och med årsstämma 2016 till och med årsstämma 2017
 14. Delgivningar enligt förteckning
 15. Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag, e-förslag och beredningsförslag
 16. E-förslag – Låt inte dammen med sällsynta näckrosor växa igen!

Kallelser och protokoll

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll hittar du under rubrikerna Kommun och politik/Politik/Kommunfullmäktige/Protokoll och kallelser.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image