Kommunfullmäktige sammanträder 25 maj

17 maj 2016 kl. 17:30

Berit Martinsson, foto Åsa RundgrenOnsdagen den 25 maj klockan 16.00 sammanträder kommunfullmäktige i Sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Föredragningslista

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Ledamöternas frågestund - anmälan av frågor
 3. Ledamöternas frågestund - frågor och svar
 4. Information från kommunfullmäktiges beredningar
 5. Information om verksamheten i regionen

Ärenden för behandling

 1. Försäljning av Tjärholm 1:5 och 1:46 (Hindö)
 2. Ombudget av investeringsmedel till 2016
 3. Ombudget till 2016
 4. Tilläggsfinansiering Solgläntan
 5. Volymjustering budget 2016
 6. Kvartalsrapport 1 2016
 7. Förslag till nytt handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor

Valärenden inlämnade till sammanträdet

 1. Delgivningar

Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll hittar du under rubrikerna Kommun och politik/Politik/Kommunfullmäktige/Protokoll och kallelser.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image