Kommunfullmäktige sammanträder 27 april

20 april 2016 kl. 15:40

Berit Martinsson, foto Åsa RundgrenOnsdagen den 27 april klockan 16.00 sammanträder kommunfullmäktige i Sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Föredragningslista

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Ledamöternas frågestund - anmälan av frågor
 3. Ledamöternas frågestund - frågor och svar
 4. Allmänhetens frågestund

Ärenden för behandling

 1. Vägledande debatt – Strategi för förskola, grundskola och fritidshem
 2. Förlängt uppdrag för miljö- och samhällsberedningen
 3. Information från kommunrevisionen angående granskning av årsredovisning 2015
 4. Bokslut kommunkoncernen 2015
 5. Revisionsberättelse 2015
 6. Ansvarsprövning och ansvarsbefrielse för 2015
 7. Detaljplan Statorn 5 (Lillängsskolan)

Valärenden inlämnade till sammanträdet

 1. Delgivningar

Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag

 

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll hittar du under rubrikerna Kommun och politik/Politik/Kommunfullmäktige/Protokoll och kallelser.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image