Kommunfullmäktige sammanträder 27 januari

20 januari 2016 kl. 06:00

Berit martinsson, foto Åsa RundgrenOnsdagen den 27 januari klockan 16.00 sammanträder kommunfullmäktige i Sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Ärenden

 1. Öppnande, upprop, val av ledamot att justera dagens protokoll samt fastställelse av dagordningen
 2. Information om verksamheten i regionen
 3. Ledamöternas frågestund
 4. Information från kommunfullmäktiges beredningar
 5. Aktualiseringsprövning av Finspångs kommuns översiktsplan
 6. Övertagande av pensionsskuld från Finspångs Förvaltnings- och industrihus AB
 7. Rekonstruktionsavtal Majelden 2016
 8. Revidering avseende ersättningsnivåer i förfrågningsunderlag LOV
 9. Förvärv av mark från Trafikverket – del av Högby 1:1 i Finspångs kommun
 10. Svar på E-förslag - Blöjor på förskolan
 11. Valärenden
 12. Val av 7 ledamöter och 7 ersättare till styrelsen för Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB från och med årsstämma 2016 till och med årsstämma 2017, samt val av ordförande och vice ordförande bland ledamöterna
 13. Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till styrelsen för Finspångs Tekniska Verk AB från och med årsstämma 2016 till och med årsstämma 2017, samt val av ordförande och vice ordförande bland ledamöterna
 14. Val av 5 ledamöter och 3 ersättare till styrelsen för Finspångs Stadsnät Finet AB från och med årsstämma 2016 till och med årsstämma 2017, samt val av ordförande och vice ordförande bland ledamöterna
 15. Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till styrelsen för Vallonbygden AB från och med årsstämma 2016 till och med årsstämma 2017, samt val av ordförande och vice ordförande bland ledamöterna
 16. Val av 3 ledamöter till styrelsen för Curt Nicolin Gymnasiet AB från och med årsstämma 2016 till och med årsstämma 2017
 17. Val av 1 representant till Stiftelsen Mogård, för 2016-2018 
 18. Val av 1 representant till George Leires fond, för 2016
 19. Val av ledamot till bygg- och miljönämnden
 20. Delgivningar enligt förteckning
 21. Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag, e-förslag och beredningsförslag

Kallelser och protokoll

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll hittar du under rubrikerna Kommun och politik/Politik/Kommunfullmäktige/Protokoll och kallelser.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image