Kommunfullmäktige sammanträder 30 november

21 november 2016 kl. 13:35

Berit Martinsson, foto Åsa RundgrenOnsdagen den 30 november kl. 16.00 sammanträder kommunfullmäktige i Sessionssalen i Finspångs kommunhus, Bergslagsvägen 13-15.

Föredragningslista

 • Mötets öppnande
 • Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning
 • Upprop
 • Val av justerare och fastställande av tid för justering
 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Information om verksamheten i regionen
 3. Information från kommunfullmäktiges beredningar
 4. Ledamöternas frågestund - frågor och svar
 5. Allmänhetens frågestund

Ärenden för behandling

 1. Skattesats 2017
 2. Strategisk plan och budget 2017-2019
 3. Kvartalsrapport 3 - 2016
 4. Årsredovisning 2015 och revisionsberättelse 2015 - Stiftelsen Häfla Hammarsmedja 
 5. Lokala föreskrifter om frister för rengöring (Sotning)
 6. Kommunala regler för hemsändningsbidrag
 7. Detaljplan för Hårstorp 2:12 och 3:330
 8. Förlängt uppdrag för lärandeberedningen

Valärenden

 1. Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och som ledamot i Miljö- och samhällsberedningen

 2. Delgivningar

Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag

 1. E-förslag - Hundrastgård
 2. E-förslag - Lekplats Östra Hårstorp
 3. Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll hittar du under rubrikerna Kommun och politik/Politik/Kommunfullmäktige/Protokoll och kallelser.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image