Kommunfullmäktige sammanträder 31 augusti

24 augusti 2016 kl. 07:00

Berit Martinsson, foto Åsa RundgrenOnsdagen den 31 augusti kl. 16.00 sammanträder kommunfullmäktige i Sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Föredragningslista

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Information om Ipads till förtroendevalda
 3. Ledamöternas frågestund - frågor och svar
 4. Information från kommunfullmäktiges beredningar
 5. Information om verksamheten i regionen

Ärenden för behandling

 1. Tilläggsbudget 2016
 2. Effekt av införande av komponentavskrivning - ramjustering, förändrade driftkostnader fastighets- och gatuunderhåll
 3. Detaljplan Värdshuset 1, Bruket 1 samt del av Högby 1:2
 4. Detaljplan för bostadsbebyggelse i kvarteren Spaden, Grepen, Kremlan med flera
 5. Höjning av stipendiebelopp
 6. Politikerpensioner - möjlighet att byta från PBF till OPF-KL

Valärenden

Delgivningar

Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll hittar du under rubrikerna Kommun och politik/Politik/Kommunfullmäktige/Protokoll och kallelser.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image